Hallkved 1
Stenhuvud på Hallkved, Uppland
A head-shaped boulder in Hallkved, Uppland.
Stenhuvudet på säteriet Hallkved, öster om Uppsala, vaktar den gamla beteshagen.
Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:
Liverleaf   Quercus robur   Dead giant oak   An old Small-leaved Lime
Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:
Blåsippor   Quercus robur   Död ekjätte   En gammal skogslind
© UP Creative Support (2008)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: