Old Oaks in Hördalen 4
Stor ek (Quercus robur) i Hördalen
About 70 veteran oaks can be found in Hördalen. Some of them are more than 400 years old.
I Hördalen finns ett 70-tal flerhundraåriga ekar. En del av dessa är över 400 år.
© UP Creative Support (2009)