Näverkärr Coastal Forest 11
Ek med gul mjöllav
An old branch fracture on an oak has been almost completely hidden by bark, except for a knife-like remain of the long-ago broken branch. Chrysotrix candelaris lichen has powdered the oak bark. In 1988, experts identified about 300 species of tree-living lichens in Näverkärr, some of them being very rare in Sweden.
Ett gammalt invallat grenbrott på en ek, där en flisa av den gamla grenen ännu sitter kvar. Den vanligt förekommande gula mjöllaven har pudrat ekbarken. 1988 identifierade flera experter ungefär 300 lavarter i Näverkärr, varav flera är mycket sällsynta i Sverige.
© UP Creative Support (2009)