Näverkärr Coastal Forest 14
Vattskott på ek
Many small epicormic sprouts have grown out from burls on an old oaks' trunk. These water-sprouts will soon wither away.
Mängder av små vattskott skjuter fram från knölar på den gamla ekens stam, för att sedan förtvina.
© UP Creative Support (2009)