Näverkärr Coastal Forest 17
Alkärr
A look into a dried up alder swamp reveals the discreet splendour of the alder bases.
Tittar vi in i det för tillfället uttorkade alkärret i söder ser vi klibbalarnas (Alnus glutinosa) styltrötter och socklar i hela sin diskreta prakt.
© UP Creative Support (2009)