Näverkärr Coastal Forest 19
Klippvägg i Näverkärr
During centuries, trees have been logged here without destroying the forests' ecological continuity. However, in the middle of the last century logging and building plans were raised and its future looked bleak. But – thanks to local resistance – no parquet floors were produced from the wood and no summer cabins where erected.
Under århundraden har träd plockats ut utan att förstöra den långa ekologiska kontinuiteten i denna ädellövblandskog. På 1940-talet dök det dock upp hotfulla planer på att avverka de värdefulla ädellövträden och göra parkettgolv av dessa. Senare planerades det för sommarstugor där skogen står. Båda hoten kunde avvärjas av ägaren till gården Näverkärr och 1964 blev skogen skyddad som naturminne.
© UP Creative Support (2009)