Näverkärr Coastal Forest 6
Mossa på stenar
Moss thrives on the stones under the mountain.
Nedanför bergsbranten trivs mossan på stenarna.
© UP Creative Support (2009)