The Orisberg pine park 3
Tallstam med solbelyst bark
In Orisberg, there is a stand with beautiful pines (Pinus sylvestris).
Invid Kotilammi, som dammsjön kallas, finns ett bestånd med några av de vackraste tallar jag sett i Österbotten. Den frivuxna skönhet som en del av dessa tallar uppvisar är svår att finna i de exploaterade skogar som annars möter i landskapet.
© UP Creative Support (2008)