Vägeröd Valleys 12
Grov bok
One of the older beeches in Vägeröd. Successively, the forest will get an old look.
En av Vägeröds äldre bokar. Med tiden kommer lövskogen att få en allt äldre karaktär.
© UP Creative Support (2009)