Vägeröd Valleys 2
Ek och ringbarkade lövträd
Vägeröd is dominated by deciduous forest. On the rocky hills, the trees are low, but the forest is luxuriant in the small valleys.
Vägeröd är ett småkuperat lövskogsreservat. Uppe på bergshöjderna är träden småväxta. I de små dalarna är skogen däremot frodig och i reservatets östra del finns det grova ekar.
© UP Creative Support (2009)