Vägeröd Valleys 9
Spräckt klippa
Broken rock.
Spräckt berg i Vägeröds dalar.
© UP Creative Support (2009)