Old Hazels in Bunge 1
Får på Gotland i beteshage
Sheep are keeping this interesting wooded pasture, in northern Gotland, open.
Får håller marken öppen i en intressant trädbevuxen hage i Bunge, på norra Gotland.

Click the image for next page or use the links below to come directly to a few selected pages:

Yew tree   Pollarded ash   Coppiced hazel   Old hazel shrubs   Hazel stems

Klicka på bilden för att byta sida eller använd länkarna nedan för att direkt komma till några utvalda sidor:

Idegran   Hamlad ask   Stubbskotthuggen hassel   Gamla hasselbuskar   Hasselstammar
© UP Creative Support (2009)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: