Salmbärshagen 11
This pollarded ash (Fraxinus excelsior) stands in the smaller part of the nature reserve that is annually managed by hay-making.
Denna hamlade ask ((Fraxinus excelsior)) står i Ekebysänget; den lilla del av reservatet som årligen hävdas med både fagning, slåtter och bete.
© UP Creative Support (2008)