Salmbärshagen 4
Several of the ash trees (Fraxinus excelsior) in the nature reserve have been cut a few metres above ground to create an open two-layered tree canopy, with oaks dominating the upper layer. In the past, ashes have been pollarded in the part of the nature reserve that has been wood pasture.
I volym är det nog eken som dominerar i Salmbärshagen men här finns fler askar än ekar. Många av askarna har av naturvårdsskäl kapats några meter upp för att skapa ett tvåskiktat trädbestånd där ekarna får dominera det övre. Flera askar (Fraxinus excelsior) har tidigare hamlats i de delar av reservatet som varit löväng.
© UP Creative Support (2008)