Furkraft – Sveriges största tallar
Uppdaterad 30 Jan 2009
In these picture stories the biggest Swedish pines (Pinus sylvestris) will be presented successively. All of them have a circumference at breast height (CBH) of at least 4.0 metres.

Till bildreportagen.   En Pinus sylvestris eller som den också kallas: tall, fura, furu, skov-fyr och mänty på de nordiska språken, kan bli både stor och mycket gammal. I övre Sverige har ett par 730 - 760 år gamla tallar påträffats och i Finska Lappland en 800-åring. Dessa gammeltallar, med rötter i tidig medeltid, är småväxta. De har formats av ett kärvt klimat. Furorna du kommer att möta här växer längre söderut och är inte så gamla – men desto större.

I Furkraft kommer vi att presentera de största tallarna i Sverige. För att kvalificera sig ska en tall ha en omkrets på minst 4,0 meter, uppmätt på det smalaste stället mellan mark och brösthöjd. Känner du till en sådan tall som inte finns med här så meddela oss gärna via mejl:.

Med hjälp av digitala fotografier som tagits under välkontrollerade förhållanden och det specialutvecklade beräkningsprogrammet TreeCalc beräknas en furas höjd och volym. Volymen är ett bra mått på ett träds storlek då träd med olika höjd och form kan jämföras på lika villkor. Enbart omkretsen avslöjar inte trädets faktiska storlek.

Nya tallar kommer successivt att presenteras i Furkraft.
 

Picture stories / bildreportage

Click on the images to change page.
Klicka på bilderna för att byta sida

Jan 09:  Krontallen – Svealands jätte  (The Crown Pine – biggest in Svealand)  

Feb 08:  Tre stammars öde  (Three stems destiny)  

Nov 06:  Trolltallen i Kvillsfors  (The troll pine in Kvillsfors)  

Nov 06:  Jättetallen vid Bottnaryd  (The Bottnaryd giant pine)  

Källor:

David Lövgren, korrespondens
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Skara stift, egendomsförvaltningen

© UP Creative Support     Kontakt: