The Crown Pine 1
Tallbas och tallrötter
Software calculations reveal that two pines (Pinus sylvestris) share the title as the biggest pine tree in Sweden. One of them is the Crown Pine in Uppsala.
Digitala storleksbestämningar avslöjar att Krontallen i Uppsala är en av de två jättetallar som får dela titeln 'Sveriges största tall'.

Click the images to browse all pages in this picture story or use the links below to come directly to a few selected pages:

Giant pine in full figure   Cross section of a double pith pine   Thick trunk   Multi-stemmed crone

Klicka på bilderna för att bläddra igenom alla sidorna i bildreportaget eller använd länkarna nedan för att komma direkt till några utvalda sidor:

Jättetall i helfigur   Tvärsnitt av tvåkärnig tall   En grov stam   Flerstammig krona
© UP Creative Support (2009)  Text & Photo: Birger Johansson   Contact: