The Crown Pine 2
Krontallen
The Crown Pine is more than 29 metres high. It has a girth (CBH) of 4.3 metres and an impressive volume of 21 cubic metres. At 14 metres height, the trunk is divided into two thick stems that themselves split up into a total of 5 stems.
Krontallen är drygt 29 meter hög, med en stamomkrets i brösthöjd på 4,3 meter. Trädets volym är imponerande 21 kubikmeter. På ca 14 meters höjd delar sig jättetallen i två grova stammar, som återigen delar sig längre upp. Sammanlagt är det fem mindre stammar som bär upp tallens krona.
© UP Creative Support (2009)