The Crown Pine 8
Krontallen (Pinus sylvestris)
The giant pine is one of the highest pines in Kronparken, perhaps the highest, but surrounding spruces are about 5 metres higher.
Krontallen är en av Kronparkens högsta tallar, kanske den högsta, men flera av granarna i omgivningen är upp mot 5 meter högre.
© UP Creative Support (2009)