Trolltallen i Kvillsfors 3
Jättetall i Kvillsfors
I brösthöjd delar sig jättetallen i två grova stammar som vardera är nästan 1,2 meter i diameter. Någon meter upp delar sig stammarna åter. En ärgad kopparplåt har en gång i tiden fästs som ett skydd över klyftan mellan de två huvudstammarna. I bilden syns ett stativ som användes vid uppmätningen av trädet.
© UP Creative Support (2007)