Trolltallen i Kvillsfors 7
Grenögla på tallgren
Som en äkta trolltall ska ha, har trolltallen i Kvillsfors en trollögla i en av sina grenar.
© UP Creative Support (2007)