Three stems destiny 13
Stambrott på tall
Det är inte så konstigt att en av de vid basen platta stammarna knäcktes av vinden.
© Birger Johansson (2008)