Three stems destiny 2
Trippeltall, Kronparken Uppsala
The triple pine was located in Kronparken in Uppsala, next to a crossroads.
Det tog lång tid innan jag fick upp ögonen för trippeltallen – trots att den stod alldeles vid den stora vägkorsningen i Kronparken i Uppsala.
© UP Creative Support (2008)