Three stems destiny 4
Trestammig jättetall
The smallest base circumference is 4.3 metres.
På denna bild syns det tydligt att det är tre separata träd som har växt ihop i sidled så att en jätte med en omkrets på 4.3 meter (vid basen) har bildats.
© UP Creative Support (2008)