Jättetallen  vid  Bottnaryd 3
Tallrötter
Jättefuran har bedömts vara drygt 500 år gammal. Det kanske inte är någon slump att Sveriges grövsta enstammiga tall växer vid ett vattendrag. Det syns inte mycket av tallens rötter, som måste vara kraftiga för att kunna fjättra den lutande jätten vid marken.
© UP Creative Support (2007)