Jättetallen  vid  Bottnaryd 7
Ullebotallen
Jättetallen står i en sänka så på bilden syns inte trädets understa del. Däremot syns det vitala grenverket och att trädet lutar. Tallen lutar ännu mer mot kameran (se nästa bild).
© UP Creative Support (2007)