Kronparken – Home of the Giant Pines 10
Tallticka (Phellinus pini)
Fruiting bodies of red ring rot (Phellinus pini) on old pine trunk.

Att grova gamla tallar har röta i kärnveden är vanligt. I mellansverige brukar det vara talltickan (Phellinus pini) som har trängt in i trädet. Talltickan angriper bara kärnveden, d v s den centrala och döda veden i trädet. Hackspetthål och brottytor där större grenar brutits av är ställen där svampen kan ta sig in. Eftersom bara kärnveden förstörs kan en angripen tall ändå leva vidare under lång tid.

Mycelet, svampens dolda tunna trådar, är dess rötter men också dess verkliga kropp. Det vi ser på bilden är talltickans fruktkroppar – svampens förökningsorgan. Svampars fruktkroppar är oftast kortlivade, men talltickans fruktkropp kan bevaras under många år.

1972 hade knappt var 10:e undersökt tall i Kronparken röta i kärnveden. Det handlade då om grova tallar, äldre än 200 år och med en omkrets över 1.7 meter i brösthöjd.