Kronparken – Home of the Giant Pines 2
Gammal tall med död krona (törskatesvamp)
Old pine (Pinus sylvestris).
Kronparken är lättillgänglig. Den ligger nära stadskärnan, två kilometer söder om slottet. Idag utgörs Kronparken av det 700 meter långa skogsparti som Dag Hammarskölds väg skär igenom, från Vårdsätravägen i söder till Grindstugan och Polacksbacken i norr (tidigare ingick även skogspartierna söder om Vårdsätravägen i Kronparken).