Kronparken – Home of the Giant Pines 3
Stig i Kronparken
Kronparken

Carl von Linné beskrev skogen i Kronparken som tät. Även i mitten på 1800-talet var skogen tätare och andelen gran högre än idag.

I början på 1970-talet hölls skogen öppen och Kronparken såg ut som en pelarsal med sina tallstammar. Dag Hammarskölds väg syntes tydligt mellan träden. Sedan dess har en hel del lövträd fått växa upp och en tätare skog håller på att skapas.

Under sommarmånaderna hjälper betande får till med att hålla öppet mellan träden. Dessa hornförsedda djur är inget att vara rädd för (baggarna finns på annat håll) men ett tips är att se efter var du sätter fötterna. Även fåren tycker om att använda de stigar som går genom Kronparken.