Kronparken – Home of the Giant Pines 4
Jättetall (Pinus sylvestris)
Giant pine (Pinus sylvestris) in Kronparken. This tree has a girth of 3.4 metres (CBH) but it is surpassed by the impressive Crown pine.

Carl von Linné har vandrat vid eller genom Kronparken många gånger, bl a på väg hem från de botaniska Gottsundaexkursionerna. Linné och hans studenter följde antagligen häradsvägen, som på Linnés tid avslutades med den södra av de två avtagsvägar som idag går från Soldathemsvägen in i Kronparken. Då var denna stump häradsvägens utfart till stockholmsvägen. Men kanske sällskapet genade längs häradsvägens gamla sträckning, vilket idag innebär längs Soldathemsvägen och Kronparkens västra bryn till Dag Hammarskölds väg.

Det var i Kronparken som Linné fann det typmaterial han använde för att vetenskapligt beskriva tallen; ett träd som han gav det latinska namnet Pinus (ett mer än 2000 år gammalt ord för tall) sylvestris (betyder 'växer i skog').