Kronparken – Home of the Giant Pines 5
Död tallstam
A naked pine tree column.

Under det förra millenniet har Kronparksskogen mestadels tillhört kungen och med tiden kronan, d v s staten. Läget, ett par km från det f d kungliga slottet i Uppsala, har bidragit till att det just här finns hundratals tallar som är äldre än 300 år.

Tidigare ingick även skogen söder om Vårdsätravägen i Kronparken. På 1700-talet var hela området en del av den större Kronoparken Åsen ('Cronones jagarebacka'), ett skogsområde som sträckte sig från Uppsala slott, längs Kronåsen ända ned till Ultuna.