Kronparken – Home of the Giant Pines 6
Gnagspår på tallstam
Insect trails on dead stem.

Kronparken har varit både kunglig jaktmark och kungligt virkesförråd, ofta i konflikt med bönder och stadsbor som ville använda markerna för djurbete. Det är troligt att virke härifrån ingår i Uppsala slott, t ex de kraftiga takbjälkarna. Före 1830 hade dock inte skogen i Kronparken någon större ekonomisk betydelse. Men därefter ökade virkesuttaget från några tiotals till som mest omkring tusen kubikmeter virke per år (under 1910-talet). Efter protester upphörde avverkningarna.

Fram till 1982 använde militären Kronparken som övningsområde. Skador på granarnas ytliga rötter har gjort att rotröta drabbat många granar.