Kronparken – Home of the Giant Pines 7
Rotvälta av gran
Roots of fallen spruce.

Det finns ungefär 3 gånger så många tallar som granar i Kronparken. Dessutom finns det många mindre lövträd. Bortsett från ungtallarna och i områdets nordöstra del så har mer än hälften av tallarna en omkrets över 1.5 m. Av de äldsta tallarna, de som är över 300 år gamla, är ungefär var tredje mer än 2.5 meter runt om. Flera tallar är över 3 meter, ett par över 4.

Många av granarna är upp mot 35 meter höga, många av tallarna upp mot 30. Några är ännu högre. Vid de naturligt utvecklade skogsbrynen är träden kortare och stormtåligare. De höga träd som står i de skogsbryn som skapats längs genomfartsvägarna är särskilt känsliga för vindbyar. De står inte bakom någon vinddämpande trädridå. Det är också vid vägarna som de flesta vindfällena har skett de senaste åren.