Troll Oaks 2
Vårdsätra sätesgård med en gammal trollek
Old oak (Quercus robur) at Vårsätra.
"Torgisl och Gisl lät resa stenen efter Sven, sin fader" ristade runmästaren på 1000-talet. Runstenen på föregående sida står ännu idag på samma plats, vid den gamla häradsvägen. Här passerade Carl von Linné och hans studenter. Kanske stannade de en stund vid stenen innan de fortsatte mot Vårdsätra sätesgård – slutmålet för flera av Gottsundaexkursionerna. Huvudbyggnaden finns kvar än idag, men till- och ombyggd.

Vid Vårdsätra sätesgård står denna knotiga gamla ek, på krönet av den stenblockskulle som bildar en liten udde i Vårdsätraviken. Ekens omkrets i brösthöjd är 4.3 meter. För ganska länge sedan knäcktes en av dess grövsta grenar. Runt den gamla brottytan har det bildats en kraftig vall.
© UP Creative Support (2009)