Sveriges största träd
Uppdaterad 30 Okt 2009

Sveriges största lövträd

Här presenterar vi Sveriges största träd. Samtliga är ekar (Quercus robur). Allra störst är jätteeken på Ekerö (Ekebyhovseken). Klicka på bilderna för att se och läsa mer om dessa imponerande träd.
Ekebyhovseken; Gällstaöeken
Ekeröjätten är Sveriges största träd: ca 84 kubikmeter. Omkrets 10,5 meter. Höjd 17 meter. Ekjätten på Gällstaö: ca 63 kubikmeter. Omkrets 10,1 meter. Höjd: 19 meter.
Sveriges grövsta träd Prins Eugens ek
Kvilleken: ca 60 kubikmeter. Höjd 14 meter. Omkrets ca 13 meter. Sveriges grövsta träd. Prins Eugens ek: ca 45 kubikmeter. Omkrets 9,2 meter. Höjd: 21 meter.

Sveriges största barrträd

Sveriges två största tallar är Krontallen i Uppland och Ullebotallen i Småland, som båda är på 21 kubikmeter. Ullebotallen är med sina 4,7 meter i brösthöjdsomkrets även den grövsta enstammiga tallen. Den tvåstammiga Kvillsforstallen är den grövsta tallen och har en omkrets på 5,5 meter. Fler stora barrträd kommer att presenteras framöver. Klicka på bilderna för att se och läsa mer om dessa imponerande träd.
Sveriges största tall I Sveriges största tall II
Krontallen: 21 kubikmeter
Omkrets: 4,3 meter  Höjd: 29 meter
Ullebotallen: 21 kubikmeter
Omkrets: 4,7 meter  Höjd: 25 meter
Vallbytallen– Sveriges grövsta tall
Vallbytallen:17 kubikmeter
Omkrets: 5,5 meter  Höjd: 16 meter