Ekjätte i NärtunaEkeröjätten – ett mycket stort trädEk som växer in i ett husKvilleken – Sveriges grövsta träd 6

Giant oak (Quercus robur)

Ekjätte i Närtuna
Ekjätte i Närtuna   (2304 x 3456 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  The Ekerö Giant – a very big tree.