Liggande granRotvälta av granLiggande granstamRotvälta av gran 14

Lying spruce tree

Liggande gran
Liggande gran   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Roots of a wind-felled spruce tree.