Ask mot blå himmelNärbild på gammalt alléträdHålträdNaturskog med mossa och stenblock 28

Ash (Fraxinus excelsior) and blue sky

Ask mot blå himmel
Ask mot blå himmel   (2304 x 3456 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Close-up on old avenue tree.