Närbild på gammalt alléträdHålträdNaturskog med mossa och stenblockTickor på gran 29

Close-up on old avenue tree

Närbild på gammalt alléträd
Närbild på gammalt alléträd   (2304 x 3456 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Hole tree.