Gamla vildvuxna alléträdAsk mot blå himmelNärbild på gammalt alléträdHålträdNaturskog med mossa och stenblockTickor på gran 27

Old avenue trees that have run wild

Gamla vildvuxna alléträd
Gamla vildvuxna alléträd   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Ash (Fraxinus excelsior) and blue sky.