Stenblock täckt av mossa och ormbunkarMossklädda stenblockGammal skog med asp och granGammal tall vid kustenFiby urskogGamla aspar i Fiby 12

Moss and fern covered stone in spruce forest

Stenblock täckt av mossa och ormbunkar
Stenblock täckt av mossa och ormbunkar   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Moss covered rocks in forest.