Mossklädda stenblockGammal skog med asp och granGammal tall vid kustenFiby urskog 13

Moss covered rocks in forest

Mossklädda stenblock
Mossklädda stenblock   (2304 x 3456 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Coniferous forest.