Gammal tall vid ÄngskärStenblock täckt av mossa och ormbunkarMossklädda stenblockGammal skog med asp och granGammal tall vid kustenFiby urskog 11

Bark on old coast pine

Gammal tall vid Ängskär
Gammal tall vid Ängskär   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Moss and fern covered stone in spruce forest.