Mossklädda stenblock i Fiby urskogBjörk och mossiga stenar i granskogTrollskog vid StyggkärretHavtorn vid havetHavtorn vid havet 6

Moss covered stones

Mossklädda stenblock i Fiby urskog
Mossklädda stenblock i Fiby urskog   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Birch and moss covered stones.