Trollskog vid StyggkärretHavtorn vid havetHavtorn vid havetGammal tall vid ÄngskärStenblock täckt av mossa och ormbunkar 8

Troll forest with spruces and mosses

Trollskog vid Styggkärret
Trollskog vid Styggkärret   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Sea-buckthorn by sea.