Gamla aspar i FibyLövträdsdunge på UppsalaslättenBark på ask med snäcka 18

Old aspens (Populus tremula)

Gamla aspar i Fiby
Gamla aspar i Fiby   (2304 x 3456 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  A copse on the plain.