Lövträdsdunge på UppsalaslättenBark på ask med snäckaKristinas jättelind vid Svartsjö slottJätteask vid Sjöö (Fraxinus excelsior)Barrskog med mossa (Nåsten)Närbild på kvisthål i träd i Nåsten 19

A copse on the plain

Lövträdsdunge på Uppsalaslätten
Lövträdsdunge på Uppsalaslätten   (3338 x 2145 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Ash bark with helix.