Kristinas jättelind vid Svartsjö slottJätteask vid Sjöö (Fraxinus excelsior)Barrskog med mossa (Nåsten)Närbild på kvisthål i träd i NåstenVriden gren av tallLiggande tall i Nåsten 21

Giant lime (Tilia cordata)

Kristinas jättelind vid Svartsjö slott
Kristinas jättelind vid Svartsjö slott   (3456 x 2304 pixels)   © Birger Johansson (2008)
Next page:  Giant ash (Fraxinus excelsior).