Upplands Jättar
Updated 05 Sep 2011
Our Picture Stories present the biggest trees in Uppland – big enough to be among the biggest also in the Nordic countries. Uppland is the Swedish province that most recently raised from the sea. It still does. The southern parts have played an important role in trade and power, from the Viking Age and forward – not least when the Swedish nation was formed. Fertile soils and powerful land owners facilitated the growth of the Giants of Uppland.

Till bildreportagen.   Mitt i Gamla Stan i Stockholm går en väst-ostlig gräns mellan två landskap. Det övre: Uppland, sträcker sig från Östersjökusten ett tiotal mil in i landet, genom sjön Mälaren och vidare upp mot Dalälven.

Uppland är Sveriges yngsta landskap. När inlandsisen försvann började landet resa sig ur havet. För 4000 år sedan, när bronsåldern inleddes, var Upplands östra del ett skärgårdslandskap. Ännu på vikingatiden gick en viktig vattenväg till Uppsala direkt från Östersjön.

Med orter som Birka och Sigtuna fick området en stor betydelse för handeln. Bördiga lerjordar gjorde Uppland till ett viktigt jordbrukslandskap. Uppland blev ett maktcentrum för både vikingar och medeltida kungar. Från 1500-talet och framåt uppfördes flera kungliga och adliga slott. Slottsparker och trädgårdar anlades. På jakt-, betes- och odlingsmarker runt slotten producerades livsmedel. Allt detta har bidragit till att några av Nordens största löv- och barrträd återfinns här.

Här kommer du att får veta mer om dessa träd. De närgångna bildpresentationerna avslöjar jättarnas unika karaktärer. Alla Upplands Jättar har storleksbestämts med hjälp av digitalkamera och det specialutvecklade beräkningsprogrammet TreeCalc. Det visar sig att två av Sveriges största barrträd och de två största lövträden finns här, liksom Sveriges kanske äldsta parklindar.  

Picture stories / bildreportage

Click on the images to change page.
Note: Integrated summaries in English will be published successively.

Klicka på bilderna för att byta sida

Jan 09:  Krontallen – Svealands jätte   (The Crown Pine)

Mar 08:  Ekeröjätten   (The Ekerö Giant)  

Jul 07:  Jätten på Gällstaö   (The giant on the island)  

Jul 07:   Prins Eugens ek   (Prince Eugen's Oak)  

Mar 07:   Upplands största gran   (The biggest spruce in Uppland)  

Dec 06:   Kristinas lind vid Svartsjö slott   (Kristina's Lime – a rare beauty)  

© UP Creative Support     Kontakt: