Bränting's heath 10
Tallar (Pinus sylvestris) vid solnedgång
Where the lime soil is thick enough, the pine trees grow higher.
Där det finns tillräckligt med jord når tallarna högre höjder.
© UP Creative Support (2009)