Bränting's heath 4
Död tall med kottar, på Gotland
A cone-rich dead pine (Pinus sylvestris) on a dry and barren alvar.
På ett av de kargaste alvaren står denna torra men kottrika lilla tall.
© UP Creative Support (2009)